Công ty CP Kim Liên Hà Tĩnh tuyển dụng

Công ty CP Kim Liên Hà Tĩnh là đại lý ô tô các loại, dịch vụ bảo dưỡng, sữa chữa ô tô. Hiện nay do nhu cầu mở rộng quy mô kinh doanh, công ty có nhu cầu tuyển dụng 1 số vị trí như sau:

0943.545.885